1.       Generelt

Hos MobileAdds vil vi gerne have, at du skal kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvordan vi indsamler, anvender, overfører og opbevarer dine personoplysninger, og hvordan vi i øvrigt sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er vigtigt for os, at du læser og forstår denne privatlivspolitik, og at du føler dig tryg ved den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

2.       Hvem er dataansvarlig for persondata?

2.1     MobileAdds APS, med CVR. nr. 39005522 og postadresse Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, Danmark. (i denne politik kaldet ”MobileAdds”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når MobileAdds leverer og markedsfører produkter og tjenester samt ved al øvrig kontakt med MobileAdds, såsom besøg i vores webbutik eller ved supportanmodninger via e-mail og telefon. Som dataansvarlig er det MobileAddss ansvar at sørge for, at dine oplysninger behandles på en korrekt og sikker måde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.2     MobileAdds har fælles IT-infrastruktur med visse selskaber i MobileAdds-koncernen. Forretningstransaktionerne med vores kunder samt tilhørende personoplysninger og databaser, som er omfattet af denne infrastruktur, administreres og ejes direkte af MobileAdds. MobileAdds har altså den bestemmende indflydelse på dine personoplysninger og har gennem aftaler med de øvrige koncernselskaber sikret kontrol med og tryg håndtering af dine personoplysninger.

3.       Hvilke personoplysninger om dig behandler vi?

MobileAdds indsamler og behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som kunde eller potentiel kunde i forbindelse med, at du gennemfører køb og bruger vores tjenester, og at vi markedsfører og sælger vores produkter og tjenester.

·     Kontaktoplysninger såsom navn, titel og tegningsrettighed, e-mailadresse, leveringsadresse, fakturaadresse og telefonnummer.

·     Kontooplysninger såsom kundenummer, brugernavn, adgangskode og hvornår kontoen blev registreret og ændringsdato.

·     Kundevalg vedrørende indstillinger for markedsføringsmateriale og personlige tilbud.

·     Identifikationsnummer, dvs. CVR nummer.

·     Ordreinformationer såsom ordrenummer, bestilte produkter eller tjenester, ordredato, pris, enhver rabat og købshistorik.

·     Betalingsoplysninger såsom betalingsmåde, kortnummer, kortindehaver, transaktionstidspunkt, beløb, IP-adresse og betalingshistorik.

·     Økonomiske oplysninger såsom kreditoplysninger.

·     Korrespondance og anden information relateret til supportsager såsom lydoptagelser af samtaler, notater og e-mailmeddelelser ved kontakt med kundeservice.

·     Brugergenererede data om din interaktion med MobileAddss markedsføringsmateriale og hjemmesider, såsom IP-adresse, enhedsinformation (teknisk information om computer, mobiltelefon og andre enheder, som du bruger f.eks. webbrowser-indstillinger, tidszone, styresystem), informationer om lokalitet, svar på spørgeskemaer samt klik- og besøgshistorik, som angiver, hvilke af vores varer eller tilbud, du har været interesseret i, hvordan du interagerer med vores nyhedsbrev, hvilke af vores events du har tilmeldt dig og deltaget i, samt resultaterne af kundetilfredsheds- eller markedsundersøgelser.

·     Adfærd og/eller præferencer såsom deltagelse til begivenheder, vurderinger af kundeoplevelser af MobileAdds og interaktioner i butikker for at evaluere mistanke om kriminalitet.

4.       Fra hvilke kilder indsamler vi oplysninger om dig som kunde?

4.1     MobileAdds indsamler dine personoplysninger direkte fra dig, når du foretager en bestilling, besøger MobileAddss hjemmeside, deltager i vores events, klikker på links i vores digitale markedsføringsmateriale, som vi har sendt til dig, er i kontakt med vores kundeservice, eller kontakter MobileAdds og når du på anden måde er i kontakt med MobileAdds og afgiver oplysninger om dig selv. Personoplysningerne indsamles i disse tilfælde, for at du kan indgå aftaler med MobileAdds, og for at MobileAdds kan levere sine produkter og tjenester til dig.

4.2     Hvis du er indehaver af en MobileAddskonto, indsamler MobileAdds også oplysninger om dig når du registrer kontoen samt i den periode, hvor du er kontoindehaver, f.eks. din købshistorik, din adfærd på MobileAdds hjemmeside, dine kundevalg om at modtage markedsføringsmateriale og hvilke tilbud, du har vist interesse i ved at besøge vores webbutik og læse eller klikke på links i vores digitale markedsføring.

4.3     Udover de oplysninger, som MobileAdds indsamler hos dig, kan vi også indsamle personoplysninger hos en anden, dvs. hos en tredjepart. Vi indhenter informationer fra offentlige registre via tredjepartstjenester til adresseopdatering for at kontrollere, at vi har de rigtige kontaktoplysninger på dig. Vi indhenter oplysninger om kreditværdighed fra kreditvurderingsbureauer, offentlige registrer eller banker. Vi henter også informationer i markedsføringsøjemed fra sociale medier.

4.4     MobileAdds indsamler også visse personoplysninger via cookies, som logger din adfærd på vores hjemmeside, og dermed hvilket indhold du foretrækker. Du finder flere informationer om, hvordan vi anvender cookies i MobileAddss cookiepolitik.

5.       Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

MobileAdds indsamler og behandler oplysninger om dig til forskellige formål. Disse formål sætter begrænsningerne for, hvad vi må bruge dine personoplysninger til. Nedenfor forklarer vi formålene med vores behandling og giver eksempler på, hvilke behandlingsaktiviteter der foregår under de respektive formål. Vær opmærksom på, at nogle af dine personoplysninger kan behandles til flere formål.

a) At håndtere bestillinger og køb

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter aktiviteter for at identificere dig, sende ordrebekræftelse, vurdere, hvilke betalingsmåder vi kan tilbyde dig (baseret på kontaktoplysninger, bestilte varer, betalingshistorik og økonomiske oplysninger), håndtere betalingstransaktioner for bestilte produkter og tjenester, levere bestillinger, sende meddelelser om leverancen samt håndtere reklamations- og garantisager vedrørende købte produkter og tjenester.

Vores indsamling og behandling af personoplysningerne, som vi foretager for at kunne håndtere dine bestillinger og køb, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. MobileAdds handelsbetingelser. Hvis vi ikke får disse oplysninger fra dig, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi kan i så fald afvise bestillingen eller købet.

b) At tilbyde og håndtere din MobileAddskonto

Vi behandler personoplysninger til dette formål f.eks. for at give dig adgang til at logge ind på kontoen, bekræfte din identitet, skabe dine personlige sider, opretholde korrekte kontaktoplysninger, håndtere dine indstillinger for markedsføringsmateriale og personligt tilpassede tilbud, gøre det lettere for dig at handle i vores webbutik via forud udfyldte oplysninger og gemte digitale indkøbskurve, gøre det lettere for dig at håndtere sager og reklamationer samt gøre det muligt for dig at følge din ordre- og betalingshistorik.

Læs mere om registrering af MobileAddskonti i vores handelsbetingelser. Vores indsamling og behandling af personoplysningerne, som vi foretager for at kunne tilbyde og administrere din MobileAddskonto, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser. Hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi kan i så fald afvise registreringen af kontoen eller lukke kontoen.

c) At give personligt tilpassede informationer og tilbud samt en personlig tilpasset oplevelse i vores webbutik til dig, der har en MobileAddskonto

Hos MobileAdds vil vi gerne have, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside, og når vi kommunikerer med dig. Derfor behandler vi personoplysninger til dette formål, så vi kan forbedre din brugeroplevelse med henblik på at skabe, tilbyde og give dig et personligt tilpasset indhold i vores kommunikation og markedsføring via post, e-mail, sms/mms og telefon med skræddersyede fordele og tilbud, anbefalinger, indbydelser til events og anden information, som vi tror er relevant for dig, samt minde dig om forladte digitale indkøbskurve. For at muliggøre dette gennemføres der analyser af de oplysninger, som MobileAdds indsamler, såsom f.eks. adresse, ordrehistorik og brugergenereret data.

Vores indsamling af personoplysninger, som vi foretager med dette formål, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i iht. disse vilkår. Hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi må i så fald begrænse tilbud og andre fordele, som er koblet til din konto.

d) At give personligt tilpassede informationer og tilbud samt en personlig tilpasset oplevelse når vi kommunikerer med dig, der ikke har en MobileAddskonto, men som har tilmeldt sig en begivenhed, konkurrence og/eller andre marketingsaktiviteter.

Hos MobileAdds, vil vi gerne have, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside, og når vi kommunikerer med dig. Derfor behandler vi personoplysninger til dette formål, så vi kan forbedre din brugeroplevelse med henblik på at skabe, tilbyde og give dig et personligt tilpasset indhold i vores kommunikation og markedsføring via post, e-mail, sociale medier, sms/mms og telefon med skræddersyede fordele og tilbud, anbefalinger, indbydelser til events og anden information, som vi tror er relevant for dig. For at muliggøre dette gennemføres der analyser af de oplysninger, som MobileAdds indsamler, såsom f.eks. alder, bopæl, ordrehistorik og brugergenereret data.

e) At markedsføre og give information om produkter og tjenester

Vi behandler personoplysninger til dette formål for pr. e-mail, sociale medier, sms/mms og telefon at kunne informere dig om og markedsføre de produkter, tjenester og tilbud, som MobileAdds-koncernen sælger, vise anbefalinger, minde dig om forladte digitale indkøbskurve og invitere til events, konkurrencer og markeds- og kundetilfredshedsundersøgelser.

f) At håndtere sager, som modtages af MobileAddss kundeservice eller andre supportfunktioner

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter MobileAddss aktiviteter med f.eks. at kommunikere, bekræfte kundens identitet, behandle klager og andre supportsager, besvare spørgsmål, som modtages af kundeservice eller andre supportfunktioner via e-mail, telefon eller digitale kanaler, berigtige forkerte oplysninger, give teknisk support og pleje kundeforholdet.

g) At opfylde juridiske forpligtelser, som pålægges MobileAdds-koncernen

Personoplysninger behandles til dette formål, for at MobileAdds-koncernen kan opfylde retlige forpligtelser i medfør af love og regler, domme og myndighedsbeslutninger. Eksempler på sådanne forpligtelser er produktansvar og produktsikkerhed, såsom kommunikation og information om produktadvarsler og produkttilbagekaldelser (f.eks. i tilfælde af et defekt produkt) og opbevaringsbetingelser iht. bogføringsloven. Hvis de oplysninger, som MobileAdds indsamler inden for rammerne af dette formål, ikke afgives, kan vi ikke opfylde vores juridiske forpligtelser, og vi kan i så fald afvise din bestilling, købet eller anden aktivitet, der giver anledning til vores juridiske forpligtelser.

h) For at imødegå misbrug af MobileAddss konti og for at forhindre og undersøge mistanke om tyveri og svig såvel som for at etablere, udøve eller forsvare retslige krav.

Behandling af personoplysninger til dette formål sker blandt andet for at forhindre upassende brug MobileAddskontoen samt forebygge og undersøge mistanke om tyveri og bedrageri. Når du vil betale for varer med faktura, foretager vi derfor en bedragerikontrol, hvor vi analyserer, hvilke produkter du vil købe, leveringsadresse, værdien af produkterne, m.m. Vi markerer handlingsmønstre, som ofte forekommer i forbindelse med bedragerier, og derefter foretages en manuel kontrol for at undersøge risikoen for, at der kan være tale om et forsøg på bedrageri. Mistanke om en ulovlig handling og forsøg på en ulovlig handling kan blive politianmeldt.

i)   At vurdere, udvikle og forbedre MobileAdds-koncernens tjenester, produkter og systemer til vores kunder generelt

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter aktiviteter med blandt andet at gøre vores webbutik og andre tjenester mere brugervenlige, udvikle eller fremhæve digitale funktioner, forbedre vores kundetilbud (f.eks. udvikling af tjenester og produkter), udarbejde dokumentation med det formål at forbedre vare- og logistikflowet (f.eks. for at kunne udarbejde prognoser for indkøb, lager og leverancer), udvikle og forbedre virksomhedens sortiment og ressourceeffektivitet samt forbedre vores IT-system, udarbejde statistik for markeds- og kundeanalyser samt forretningsopfølgning og forretnings- og metodeudvikling relateret til bestillinger og køb, automatisk arkivere adfærd, som det af sikkerhedsmæssige grunde kan være nødvendigt at undersøge, og give kunderne mulighed for at påvirke det sortiment, som MobileAdds tilbyder. For at kunne opfylde dette formål foretager MobileAdds også generelle analyser i aggregeret form, dvs. ikke på individniveau, af blandt andet klik- og besøgsadfærd, enhedsinformation, ordrehistorik, geografisk placering og individuelle kunders feedback.

6.       Hvad er lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger?

For at MobileAdds har ret til at indsamle og behandle dine personoplysninger, skal der foreligge en lovlig grund til hvert formål, som oplysningerne behandles til. Lovgrundlaget, som vi baserer vores behandling på, er beskrevet i dette afsnit. Bemærk, at flere lovlige grunde kan være gældende for samme behandlingsaktivitet.

a) Juridisk forpligtelse

Denne grund indebærer, at vores behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som pålægges MobileAdds, eksempelvis at dokumentere betalingsoplysninger for at overholde kravene i bogføringsloven.

b) Aftaleforpligtelser

Denne grund indebærer, at behandlingen er nødvendig for enten at opfylde en aftale med dig som kunde eller for at kunne indgå aftaler på et senere tidspunkt. For dig, som er indehaver af en MobileAddskonto, gælder det, at du ved at acceptere Handelsbetingelser har indgået en aftale med MobileAdds, som sætter rammerne for, hvilken behandling af dine personoplysninger, der kan ske for at tilbyde, håndtere og administrere vores tjenester, som er koblet til kontoen, f.eks. analyse af dine personlige egenskaber for at give dig personligt tilpassede fordele og tilbud. Ved bestilling eller køb behandler vi dine oplysninger for at opfylde forpligtelserne iht. MobileAddss handelsbetingelser. Det kan være nødvendigt, at MobileAdds f.eks. registrerer dine kontaktoplysninger, så vi kan opfylde vores forpligtelse til at levere produkter eller tjenester, samt at vi indhenter kreditoplysninger, hvis du vælger faktura som betalingsmåde, så vi kan kontrollere din betalingsevne.

c) Berettiget interesse

Denne grund indebærer, at vores behandling baseres på en såkaldt interesseafvejning af berettiget interesse. Med dette menes, at behandlingen sker, fordi MobileAdds vurderer, at vi har berettigede interesser i at behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet. På denne baggrund behandler vi blandt andet dine personoplysninger for at forhindre upassende brug af enhver MobileAddskonto samt at forhindre, forebygge og undersøge ulovlige handlinger i vores forretningsmæssige aktiviteter. Hvis vi vurderer, at der er begået en ulovlig handling eller forsøg på en ulovlig handling, og vi indgiver en politianmeldelse, så vil MobileAdds også fortsætte med at behandle dine personoplysninger, for at vi skal kunne fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

d) Samtykke

Dette grundlag betyder, at vi behandler dine personoplysninger når du giver os samtykke til behandlingen. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

7.       Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

7.1     MobileAdds opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, til hvilket oplysningerne behandles. Hvor lang tid personoplysningerne opbevares, afhænger således af, til hvilket formål oplysningerne behandles. Derudover kan MobileAdds opbevare oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende, f.eks. hvis der er en igangværende tvist, eller hvis der er indgivet en anmeldelse af en ulovlig handling til politimyndighederne. Vi gennemgår regelmæssigt vores oplysninger og sletter personoplysninger, som ikke længere er nødvendige.

7.2     MobileAdds gemmer personoplysninger, der er koblet til din MobileAddskonto, så længe du aktivt interagerer med MobileAdds på forskellige måder. Hvis du har været inaktiv i en vis periode, vil kontoen automatisk blive lukket, og de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandlet for at føre MobileAddskontoen og tjenesterne koblet til kontoforholdet, vil blive slettet. Læs mere om dette, og hvordan vi definerer inaktive kunder i handelsbetingelserne.

8.       Hvem deler vi dine personoplysninger med?

8.1     MobileAdds kan overføre din oplysninger til andre virksomheder, for at du kan benytte dig af vores tilbud, produkter og tjenester. Modtagerne af dine personoplysninger kan enten være databehandlere for MobileAdds, dvs. virksomheder som behandler dine oplysninger for vores regning og i henhold til vores instrukser, eller selvstændige dataansvarlige, dvs. virksomheder som er selvstændigt ansvarlige for behandlingen af dine oplysninger, fordi de har en direkte relation til dig som kunde, f.eks. Nets.

8.2     MobileAdds kan også overføre din oplysninger til myndigheder, hvis det er nødvendigt for at følge love, forskrifter eller myndighedsbeslutninger, eller for at MobileAdds kan fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

8.3     Afhængigt af, hvilken kontakt du har haft med MobileAdds, f.eks. om du er indehaver af en MobileAddskonto eller modtager markedsføringsmateriale, kan MobileAdds overføre dine personoplysninger til følgende modtagere:

·     Andre selskaber inden for MobileAdds-koncernen, som fungerer som databehandler for MobileAdds, for at vi kan opfylde de forskellige formål, som angives i denne politik. Lovgrundlaget for overførslen af personoplysninger til vores koncernselskaber er det samme som for vores egen behandling.

·     Analyse- og markedsføringsvirksomheder, som leverer tjenester såsom automatiserede markedsføringsværktøjer, analyser, kommunikation, print og distribution til dig som har en MobileAddskonto og/eller har tilmeldt sig en begivenhed, konkurrence og/eller andre marketingsaktitiveter. Disse modtagere hjælper MobileAdds med at analysere dine oplysninger samt at informere om og markedsføre de produkter og tjenester, som MobileAdds sælger. De oplysninger, som udleveres, er kontaktoplysninger, kontoinformation, kundevalg, ordreoplysninger og brugergenererede data. Overførslen er baseret på det juridiske grundlag berettiget interesse samt vores aftaleforpligtelser over for dig som indehaver af en MobileAddskonto.

·     Statslige myndigheder, såsom politimyndigheder eller skattevæsnet, som vi er forpligtede til at overføre dine oplysninger til iht. lovkrav eller myndighedsbeslutninger, eller som vi overfører oplysninger til pga. mistanke om en ulovlig handling eller forsøg på en ulovlig handling. De kategorier af oplysninger, som overføres, er kontaktoplysninger, identifikationsnummer, kontoinformationer, ordreinformationer, betalingsoplysninger og brugergenererede data. Overførslen er baseret på juridiske forpligtelser, som påhviler MobileAdds, eller for at vi kan fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

8.4     Hvis du afgiver en bestilling eller gennemfører et køb hos MobileAdds, kan vi desuden overføre dine personoplysninger til følgende modtagere inden for rammerne for håndtering af dine bestillinger og køb baseret på vores aftaleforpligtelser over for dig som lovgrundlag:

·     Logistikvirksomheder og speditører, som hjælper os med varetransporter, så vi kan levere vores produkter til dig. Vi overfører kontaktoplysninger og ordreinformation til disse modtagere.

·     Samarbejdspartnere og leverandører af betalingsløsninger, f.eks. kortudstedende virksomheder, banker, kreditinstitutter og andre finansielle aktører, som sørger for, at du kan gennemføre betalinger, og tilbyder dig forskellige finansieringsløsninger. De personoplysninger, som overføres, er kontaktoplysninger, identifikationsnummer og betalingsoplysninger.

·     Kreditvurderingsbureauer, kreditoplysningsbureauer eller banker, som forsyner os med information så vi kan kontrollere din betalingsevne, f.eks. kreditoplysninger, når du ansøger om kredit i relation til at håndtere dine bestillinger og køb.

·     Virksomheder, som leverer finansielle tjenester, såsom regnskabs- og inkassovirksomheder, som sikrer, at MobileAdds får sin betaling for leverede produkter og tjenester i relation til håndteringen af dine bestillinger og køb. De personoplysninger, som overføres, er kontaktoplysninger, identifikationsnummer. ordreinformation og betalingsoplysninger.

9.       Hvor opbevarer vi dine personoplysninger?

MobileAdds vil primært håndtere dine personoplysninger inden for EU/EØS. Men vi kan også overføre dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvis vi har brug for at dele dine oplysninger med MobileAddss leverandører eller samarbejdspartnere, som befinder sig uden for eller opbevarer personoplysninger i et land uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil MobileAdds træffe de nødvendige foranstaltninger for på lovlig vis at overføre personoplysningerne ved at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som er sammenligneligt med den beskyttelse, som tilbydes inden for EU/EØS, for eksempel ved at indgå en aftale med modtageren, hvori indgår EU-kommissionens standardaftaleklausuler.

10.    Hvilke rettigheder har du som registreret kunde?

10.1   MobileAdds er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning. I dette afsnit beskrives dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ berigtige, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, som konstateres at være forkerte, ufuldstændige eller misvisende. Hvis du har spørgsmål vedrørende dette eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os. Se kontaktoplysningerne nederst i denne politik.

a) Ret til adgang til dine personoplysninger

Hos MobileAdds er vi åbne omkring, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at få indblik i vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at kræve at få informationer om behandlingen, inklusive en kopi af dine personoplysninger, som behandles, et såkaldt registerudskrift. Dette omfatter information om formål, kategorier af personoplysninger, kategorier af modtagere af personoplysningerne, opbevaringsperiode eller kriterierne for, hvordan opbevaringsperioden fastlægges, information om hvorfra oplysningerne er indsamlet og forekomsten af automatiserede beslutninger inklusive information om logikken bag og betydningen af behandlingen. Bemærk, at vi ved en anmodning om adgang kan bede om yderligere oplysninger om dig for at sikre, at vi udleverer oplysningerne til den rette person, og hvilke oplysninger du ønsker at få udleveret. Registerudskriftet er gratis, men ved gentagne forespørgsler er MobileAdds berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 100 kr.

b) Ret til korrektion af dine personoplysninger

Det er meget vigtigt for os at indsamle korrekte og opdaterede personoplysninger. Hvis de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, har du ret til at kræve, at de berigtiges. Du har også ret til at supplere eventuelt ufuldstændige personoplysninger, f.eks. hvis vi har den rigtige vejadresse, men mangler husnummer. Vi vil på din anmodning så hurtigt som muligt berigtige forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig.

c) Ret til sletning af dine personoplysninger

Vi respekterer, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er oplysninger, vi har lånt af dig. Du har derfor ret til at kræve, at MobileAdds fjerner dine personoplysninger, hvis oplysningerne er blevet behandlet på ulovlig vis, skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse, som MobileAdds er omfattet af, ikke længere er nødvendige til de mål, som de er behandlet til, eller hvis du gør indsigelse mod en interesseafvejning af berettiget interesse, som MobileAdds har foretaget, og der mangler berettiget interesse for MobileAdds eller tredjepart, som vejer tungere (se afsnit f) nedenfor for information om retten til at gøre indsigelse). Vi kan dog ikke altid imødekomme din anmodning, da der kan findes tilfælde, som giver os ret til at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis oplysningerne behandles for at opfylde en juridisk forpligtelse som lovgrundlag, såsom krav iht. bogføringsloven, eller hvis oplysningerne er nødvendige for, at MobileAdds kan fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

d) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, som vedrører dig, i et struktureret format og i visse tilfælde at få oplysningerne overført til en anden dataansvarlig. Denne ret omfatter dog kun oplysninger, som du selv har afgivet til MobileAdds, og som vi behandler i medfør af dit samtykke eller aftaleforpligtelser over for dig som lovgrundlag.

e) Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses i visse situationer, hvilket indebærer, at oplysningerne kun må behandles til visse formål. Du kan f.eks. kræve en begrænsning af forkerte oplysninger, når du anmodet om berigtigelse. Mens MobileAdds undersøger oplysningernes korrekthed, vil behandlingen af dem være begrænset. Ved begrænsning af behandlingen bør personoplysninger kun behandles, udover opbevaring, som følger:

                              i.     Registrerede har givet samtykke til behandling

                            ii.     MobileAdds skal udøve eller beskytte sig mod juridiske krav

                          iii.     For at beskytte rettigheder og friheder for en anden registreret eller juridisk person

                          iv.     Af hensyn til den Den Europæiske Union eller medlemsstaterne vigtige samfundsinteresser

f) Ret til at gøre indsigelser mod visse typer af behandling

Når MobileAdds behandler dine personoplysninger baseret på interesseafvejning af berettiget interesse som lovgrundlag eller til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelser mod vores behandling. Du kan gøre indsigelser mod MobileAddss interesseafvejning, hvis du har personlige årsager, der vedrører situationen. Ved en sådan indsigelse vurderer MobileAdds, om vi har berettigede interesser til behandlingen, som vejer tungere end din interesse i at beskytte dit privatliv. Hvis dette er tilfældet, må MobileAdds fortsætte med at behandle dine personoplysninger, til trods for at du har indsigelser mod behandlingen. Du kan gøre indsigelser mod direkte markedsføring og analyser, som udføres med henblik på direkte markedsføring, uden at angive nogen grund. Dette styrer du selv via indstillingerne på Mine sider, hvor du vælger, om du vil modtage markedsføringsmateriale og personligt tilpassede tilbud. Desuden får du mulighed for at frabede dig markedsføring ved hver enkelt digital udsendelse af markedsføring. Hvis du frabeder dig direkte markedsføring, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger til dette formål samt alle typer af direkte markedsføringsaktiviteter såsom at sende nyhedsbreve og tilbud. Hvis du kun frabeder dig personligt tilpassede tilbud, vil markedsføringsmaterialet til dig være generel, da vi har svært ved at vurdere, hvilken markedsføring, der er relevant for dig, hvis vi ikke må analysere dine personlige egenskaber. Læs mere om, hvordan vi tilpasser vores tilbud og kommunikation efter dine personlige egenskaber, samt hvordan du frabeder dig en sådan behandling i vores handelsbetingelser.

10.2   Hvis du mener, at vi håndterer dine personoplysninger på en forkert måde, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger findes nederst i denne politik. Du har også ret til at indgive eventuelle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, som er den ansvarlige tilsynsmyndighed behandling af personoplysninger i Danmark.

11.    Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. MobileAdds har derfor iværksat passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller hændelig videregivelse, brug, adgang, tilintetgørelse, ændring eller beskadigelse af dine personoplysninger. Eksempelvis gemmes alle kundeoplysninger i en database, som er beskyttet via firewall og adgangskontrol, så kun ansatte i MobileAdds-koncernen, som har brug for adgang til dine oplysninger for at udføre specifikke opgaver, har en sådan adgang.

12.    Oversigt over vores behandling af personoplysninger

Nedenfor har vi lavet en samlet oversigt over vores behandling af personoplysninger for at tydeliggøre for dig, hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler til vores forskellige formål, hvilket retsgrundlag, der danner grundlaget for vores behandling, og hvor længe vi opbevarer oplysningerne. På denne måde kan du nemt se, hvilke behandlingsaktiviteter vi foretager, og hvorfor vi gør det.

Formål

Lovgrundlag

Kategorier af personoplysninger

Opbevaringstid

For at håndtere dine bestillinger og køb

Aftaleforpligtelser iht. MobileAddss almindelige salgsbetingelser

 • Kontaktoplysninger
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformation
 • Betalingsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger

Op til fem år efter at din bestilling er betalt og leveret eller så længe det defekte produkt ikke er rettet. Hvis garantiperioden for et købt produkt eller en tjeneste er længere, så efter at denne periode er udløbet eller så længe garantikravet er i gang.

For at tilbyde og håndtere din MobileAddskonto

Aftaleforpligtelser iht. Vilkår for MobileAddskonto

 • Kontaktoplysninger
 • Kontooplysninger
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformation
 • Betalingsoplysninger
 • Brugergenererede data
 • Kundevalg

Så længe du har en MobileAddskonto eller, så længe der er et retskrav.

For at give personligt tilpassede informationer og tilbud samt en personlig tilpasset oplevelse af vores webbutik til dig, hvis du har en MobileAddskonto

 • Kontaktoplysninger
 • Kontoinformation
 • Ordreinformation
 • Betalingsoplysninger
 • Brugergenererede data
 • Kundevalg

Så længe du har en MobileAddskonto eller, så længe der er et retskrav.

For at markedsføre og give information om produkter og tjenester

Berettiget interesse.

 • Kontaktoplysninger
 • Kontoinformation
 • Ordreinformation
 • Brugergenererede data
 • Kundevalg

To år efter, at du senest har klikket på et link i vores kommunikation til dig, eller, så længe der er et retskrav.

For at håndtere sager, som modtages af kundeservice og andre supportfunktioner

Aftaleforpligtelser iht. Vilkår for MobileAddskonto for dig, som er kontoindehaver

Berettiget interesse for dig, som ikke er indehaver af en MobileAddskonto

 • Kontaktoplysninger
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformationer
 • Betalingsoplysninger
 • Brugergenererede data
 • Korrespondance og anden information om supportsager

Fem år efter den seneste kontakt i sagen eller så længe det defekte produkt ikke er rettet. Hvis garantiperioden for et købt produkt eller en tjeneste er længere end fem år, så efter at denne garantiperiode er udløbet eller så længe garantikravet er i gang.

Optagelser af telefonopkald til kundeservice og andre supportfunktioner slettes efter 20 dage.

For at opfylde juridiske forpligtelser såsom krav i bogføringsloven, produktansvar samt beskyttelse af dine personoplysninger i vores systemer

Juridisk forpligtelse

 • Kontaktoplysninger
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformation
 • Betalingsoplysninger
 • Korrespondance og anden information om supportsagen

Så længe vi er forpligtede til at gemme oplysningerne iht. gældende lov eller myndighedsbeslutning eller, så længe der er et retskrav.

For at imødegå misbrug af MobileAddss konti og for at forhindre og undersøge mistanke om tyveri og svig såvel som for at etablere, udøve eller forsvare retslige krav.

Berettiget interesse

 • Kontaktoplysninger
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformation
 • Betalingsoplysninger
 • Adfærd og/eller præferencer
 • Brugergenererede data

I den periode, hvor den nødvendige kontrol udføres. Hvis behandlingen fører til politianmeldelse, vil oplysningerne blive gemt, så længe det er nødvendigt for at fuldføre anmeldelsen og fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

For at vurdere, udvikle og forbedre MobileAdds-koncernens tjenester, produkter og systemer til vores kunder generelt

Berettiget interesse

 • Kontaktoplysninger
 • Kontoinformation
 • Ordreinformation
 • Betalingsinformation
 • Brugergenererede data
 • Adfærd og/eller præferencer
 • Kundevalg
 • Korrespondance og anden information om supportsagen

Så længe du har en MobileAddskonto, hvis du er kontoindehaver.

Fem år efter at du senest har interageret med MobileAdds, hvis du ikke er indehaver af en MobileAddskonto, f.eks. besøgt vores hjemmeside, logget ind på en tidligere MobileAddskonto eller klikket på et link i vores kommunikation til dig eller, så længe der er et retskrav.

13.    Anvendelse og ændring af privatlivspolitikken

13.1   Den senest opdaterede version af MobileAddss privatlivspolitik findes altid på vores hjemmeside. Vores privatlivspolitik gælder til enhver tid, i den form og med det indhold, der er offentliggjort på hjemmesiden.

13.2   MobileAdds har ret til, når som helst, at opdatere privatlivspolitikken. Hvis privatlivspolitikken ændres, vil den opdaterede politik blive offentliggjort på MobileAddss hjemmeside. Desuden vil du blive informeret om, at privatlivspolitikken er ændret, når du logger ind på din MobileAddskonto. Vi kan også informere dig via e-mail, hvis der sker større ændringer i privatlivspolitikken. Hvis du ikke kan acceptere den ændrede politik, kan du lukke din MobileAddskonto ved at kontakte kundeservice (se kontaktoplysningerne nederst i denne politik).

14.    Kontaktoplysninger

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis nogen oplysninger skulle være forkert, og du gerne vil have, at vi retter dem.

·     Repræsenterer du en virksomhed? Kontakt venligst vores kundeservice på 70 500 005eller send en e-mail til info@mobileadds.dk

·     Du kan også kontakte vores særlige medarbejdere, som arbejder med behandling af personoplysninger via e-mail på christian@mobileadds.dk til databeskyttelsesansvarlige, Christian Kofoed.

Product added to wishlist
Product added to compare.